Sedert 1 januari 2010 is de nieuwe procedure voor de openbare verkoop van immobiliën van kracht.

De belangrijkste wijzigingen zijn het terugbrengen van meerdere zitdagen naar één zitdag, het instellen van een instelprijs, en de mogelijkheid voor de koper van het vastgoed om een premie te ontvangen.

Door het terugbrengen van twee of meerdere zitdagen naar slechts één zitdag, kan de verkoper zijn vastgoed sneller verkopen. De koper zal door de nieuwe procedure meteen tijdens de eerste en enige zitdag de definitieve aankoop van het vastgoed kunnen bedingen.

Een andere nieuwigheid is dat de verkoper in overleg met zijn notaris een instelprijs kan vastleggen. Dat bedrag wordt vooraf aangekondigd in alle publiciteit of berichtgeving rond het vastgoed.

Daarnaast kunnen kopers eventueel een premie ontvangen. In geval er een instelprijs bestaat, ontvangt degene die als eerste die de instelprijs of een hoger bedrag biedt, een premie van één procent op de definitieve verkoopprijs indien hij zelf de uiteindelijke koper wordt. Indien er geen instelprijs is voorzien, kan de notaris evenwel beslissen om toch een premie van 1 procent toe te kennen aan degene die het hoogste bedrag biedt tijdens de zitting. Ook in dit geval moet het gaan om de uiteindelijke koper.